Jump to content
Cover for En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..
Isbn: 978-91-3713-876-3
Publisher: Bokförlaget Forum
Category:
Religion & Beliefs
Accessible since: July 2012

E-book

En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..

Har en tro på Gud blivit en omöjlig paradox idag när vetenskapen löst gåtor som tidigare bara kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga? Eller är existensen av en dold Gud verklig och förenlig med vårt förnuft? Och hur ska vi i så fall förstå och nå fram till detta gudsbegrepp?Einhorn berättar om hur tanken på en dold och obeskrivlig Gud framträder i olika religioner och vilka egenskaper som tillskrivs denna Gud i vårt medvetandes inre. Han beskriver mötet mellan denna gudsbild och den moderna fysiken, biologin och psykologin. Kanske finns det en dold Gud som är förenlig med alla dessa olika tankesystem.

Stefan Einhorn är läkare och cancerforskare vid Karolinska Institutet.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone