Jump to content
Cover for Svenska folksägner
Isbn: 978-91-1306-545-8
Publisher: Norstedts
Category:
Social and cultural history
Accessible since: October 2014

E-book

Svenska folksägner

I bondesamhällets muntliga diktning är det folksägnerna som säger mest om hur folk trodde och tänkte förr. De handlar ofta om tillvarons övernaturliga, fantastiska sidor, om människors möten med näck, skogsrå, vittror och troll. Bengt af Klintberg har gjort ett urval av typiska sägner från alla de svenska landskapen, och han presenterar dem närmare i en sakkunnig inledning.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone