Jump to content
Cover for Big bang eller varde ljus?: Skapelsemyten som pseudovetenskap
Isbn: 978-91-4622-828-8
Publisher: Wahlström & Widstrand
Category:
Science
Accessible since: December 2014

E-book

Big bang eller varde ljus?: Skapelsemyten som pseudovetenskap

En kreationist anser sig ha vetenskapliga bevis på att Bibelns skapelseberättelse är ordagrant sann. Att jorden skapades för ungefär 6 000 år sedan och att allt liv på jorden är skapat av Gud. Här granskar Maria Gunther Axelsson vad medlemmarna av denna globalt växande rörelse egentligen tror och vad de har för agenda, både politiskt och religiöst. Kritiskt prövar hon alla de så kallade vetenskapliga bevis som kreationister världen över använder sig av när de hävdar att deras teori är lika hållbar som evolutionsteorin.    Dessutom presenteras det som naturvetenskapen hittills har kommit fram till om universums uppkomst och utveckling: Hur kan forskarna veta att universum uppkom i Big Bang för 13,7 miljarder år sedan? Att alla levande varelser härstammar från samma urcell? Att alla jordens kontinenter en gång satt ihop i en enda jättekontinent?   Maria Gunther Axelsson är vetenskapsjournalist och fysiker. Hon var själv tidigare kreationist och har därför en unik inblick i frågorna.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone