Jump to content
Cover for IMPAKT - Momsnyckeln
Isbn: 978-91-7615-158-7
Publisher: Melker Förlag
Category:
Law Economics & Business
Accessible since: March 2015

E-book

IMPAKT - Momsnyckeln

IMPAKT – Momsnyckeln är en självständig bok, men utgör också en komplettering till IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Ambitionen med konceptet IMPAKT är att ge läsaren en pedagogisk väg in till den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull.

I den till omfånget större studiehandledningen berörs momsen mycket översiktligt och främst integrerat med genomgången av inkomstskatten. Eftersom momsen utgör drygt en femtedel av statens totala skatteintäkter, bör det vara av intresse med en självständig introduktion till mervärdesskatterätten. Det är den främsta anledningen till att IMPAKT – Momsnyckeln har författats, men den boken kan också utgöra ett komplement till nämnda studiehandledning eller liknande böcker.

I denna bok ges en närmare överblick av den svenska mervärdesskatterätten i ett EU-perspektiv. Den berör framför allt grunderna enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer. Denna bok utgör främst en introduktion till ämnet mervärdesskatt, men den är fullt tillräcklig för att ge stöd till att lösa många enklare vardagsproblem angående moms. Med kunskaperna från denna bok ges därmed också stöd för att bättre kunna bedöma när det är dags att göra en djupare analys och gå vidare till fördjupande litteratur i ämnet, studera Skatteverkets momshandledningar m.m. eller eventuellt anlita skattekonsult.

 

Denna bok utgör därmed ett verktyg för praktiker som tolkar och tillämpar ML, och den är också en vägledning för studier i ämnet och ett stöd för forskningen på området. De många figurerna och schematiska beskrivningarna i boken ska förhoppningsvis bidra i pedagogiskt hänseende till den studerandes etc. eget lärande om mervärdesskatt.

I boken beaktas reglerna per den 1 januari 2015 enligt ML och anknytande lagstiftningar.

För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com

 

 Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone