Jump to content
Cover for Momsen och fakturan
Isbn: 978-91-7615-167-9
Publisher: Melker Förlag
Category:
Law Economics & Business
Accessible since: April 2015

E-book

Momsen och fakturan

I Momsen och fakturan får läsaren en grundlig genomgång av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. För sammanhanget berörs även bl.a. redovisningsreglerna för momsen, periodisk sammanställning, bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister. Boken har en föregångare utgiven hos Jure (2010).

 I boken behandlas i första hand följande frågor:

 -          vem som är faktureringsskyldig, i vilka situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras;

-          när faktureringsskyldigheten ska fullgöras; och

-          vad fakturan ska innehålla.

Via innehållsförteckningen, som ger denna överblick, finner läsaren enkelt var dennes problem angående momsen och fakturan behandlas i boken, där nyss nämnda frågor utgör rubrikerna till de centrala kapitlen 2-4. I inledningskapitlet beskrivs översiktligt hur begreppen skattskyldighet, redovisningsskyldighet och faktureringsskyldighet samt avdragsrätt enligt ML förhåller sig till varandra. En särskilt praktisk del i boken är avsnitt 4.2, där innehållskraven på en faktura enligt huvudregeln i mervärdesskattelagen anges, och avsnitten 4.3.1-4.3.16, där respektive punkt enligt dessa innehållskrav kommenteras. Det är särskilda krav som delvis går utöver innehållskraven på verifikation enligt bokföringslagen (vilka också nämns).

I kapitel 5 berörs fakturan och utövande av avdragsrätten för ingående moms, och i kapitel 6 behandlas bevarande av fakturor och annan räkenskapsinformation. I bokens sista kapitel (kapitel 7) berörs översiktligt redovisningsreglerna för moms, periodisk sammanställning och krav på att ha kassaregister.

De regler som beskrivs i denna bok är de som gällde per den 1 januari 2015.

För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.comLog in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone