Jump to content
Cover for Momsrullan
Isbn: 978-91-7615-173-0
Publisher: Melker Förlag
Category:
Law Economics & Business
Accessible since: April 2015

E-book

Momsrullan

Momsrullan är en handbok om mervärdesskatt (moms), och består i huvudsak av material från tre andra böcker, nämligen:

-          IMPAKT – Momsnyckeln, som framför allt berör grunderna enligt mervärdesskattelagen för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer;

-          Momsen och fakturan, som framför allt berör reglerna om faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen; och

-          översikten avseende slutsatserna från analysen av den s.k. representantregeln i Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje upplagan.

Momsrullan består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms (10 000 000); Internationella affärer och moms (20 000 000); och Formella regler och redovisningsregler om moms (30 000 000). I den första sektionen återfinns nämnda översikt avseende slutsatserna i boken om enkla bolag och partrederier och moms. I övrigt är den första sektionen, liksom den andra sektionen, i stort sett baserade på IMPAKT – Momsnyckeln. Därifrån är också vad som anges i den tredje sektionen i denna bok om registreringsskyldigheten till moms hämtat. I övrigt baseras den tredje sektionen på Momsen och fakturan, varför den sektionen i första hand behandlar följande frågor:

 

-          vem som är faktureringsskyldig, i vilka situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras;

-          när faktureringsskyldigheten ska fullgöras; och

-          vad fakturan ska innehålla; samt

-          redovisningsregler om moms;

-          skyldighet att lämna periodisk sammanställning; och

-          krav på att ha kassaregister

Sifferserien bestående i åtta siffror som används i denna bok är tänkt att underlätta att förflytta sig i dokumentet från innehållsförteckningen till en viss sektion, kapitel och avsnitt med hjälp av dataprogrammets sökfunktion. Sifferserien indelar boken i sektion, kapitel och avsnitt enligt följande: första siffran står för sektion, den andra för kapitel i respektive sektion och övriga siffror anger avsnitt i respektive kapitel.

De regler som beskrivs i förevarande bok är de som gällde per den 1 januari 2015.

För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.comLog in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone