Jump to content
Cover for Plocka din dag : oden i urval och översättning av Gunnar Harding och Tore Janson
Isbn: 978-91-4623-391-6
Publisher: Wahlström & Widstrand
Category:
Poetry Humanities
Accessible since: March 2017

E-book

Plocka din dag : oden i urval och översättning av Gunnar Harding och Tore Janson

Carpe diem! Nu återupplivas den romerske diktaren Horatius i en svensk nyöversättning för tjugohundratalet. Många av Horatius verser är så träffande att de blivit en del av det svenska språket. Här presenteras ett urval av hans allra kändaste dikter, oden.

Från sin lantegendom utanför Rom reflekterar Horatius över hur man bör leva sitt liv och hur man ska förhålla sig till döden. Odena är ofta lättsamma, de flödar av kvicka infall och kloka tankar. Horatius påpekar bara sådant som vi vet eller borde veta, men han gör det så skickligt att dikterna tillhör det lilla urval av antika texter som fördes över från papyrus till pergament.

Horatius (65–8 före vår tid) uppnådde en ställning som en av sin tids största poeter. Tack vare ekonomiskt stöd från den inflytelserika Maecenas kunde han lämna sitt arbete och ägna sig helt åt att skriva poesi. Han var nära vän med kejsar Augustus och räknas än idag som världspoesins största vinkännare – i sina oden är han mycket noga med att redovisa sorterna.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone