Jump to content
Cover for Att skriva dagen : Gunnar Björlings poetiska värld
Isbn: 978-91-0016-493-5
Publisher: Albert Bonniers förlag
Category:
Literary studies
Accessible since: June 2017

E-book

Att skriva dagen : Gunnar Björlings poetiska värld

Gunnar Björling, 1887-1960, är en av 1900-talets mest säregna och nyskapande svenska författare. Hans betydelse som föregångare kan inte överskattas, men trots det har det hittills inte funnits någon övergripande presentation och analys av hans verk. I Att skriva dagen ger Anders Olsson för första gången en bild av hela detta egensinniga författarskap, från Vilande dag, 1922, fram till Du går de ord, 1955.

Den väldiga korrespondensen och det rika handskriftsmaterialet är en stomme, men det är poeten Gunnar Björling som står i centrum. Med utgångspunkt i en bred framställning av hans tidigt utvecklade livsfilosofi beskrivs en rad viktiga teman, som dagen, ljuset, platsen och tystnaden. Också Björlings språkliga tekniker analyseras, som fragmentet, grotesken, tilltalet och ordsammansättningen. Men den röda tråden i denna stort upplagda och starkt fängslande studie är Björlings poetiska hänförelse, hans konst att beskriva dagen och det förhöjda ögonblicket.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone