Jump to content
Cover for Skillnadens konst : Sex kapitel om moderna fragment
Isbn: 978-91-0016-501-7
Publisher: Albert Bonniers förlag
Category:
Literary essays
Accessible since: October 2017

E-book

Skillnadens konst : Sex kapitel om moderna fragment

fragment brottstycke; ofullbordat stycke (Bonniers svenska ordbok)

Fragmenttanken är sedan ett par decennier starkt närvarande i samtidens litteratur, bildkonst och filosofi, inte minst i Sverige.   I sin brett upplagda och perspektivrika bok sätter Anders Olsson in det poetiska fragmentet i ett större historiskt sammanhang: från renässansens intresse för fragmentet som estetisk idé över romantikernas lansering av fragmentet som en egen litterär genre till det nära sambandet mellan fragment och aforism under 1800- och 1900-talen. Därefter kan han följa hur aforismen blir till lyrik hos Vilhelm Ekelund och Gunnar Björling, och i närläsningar av Bengt Emil Johnson, Katarina Frostenson och Ann Jäderlund visar han hur betydelsefull fragmentets roll är i samtida svensk poesi. I ett avslutande kapitel reflekterar han över den obegriplighetsdebatt som åtföljt en rad av bokens författarskap, från Friedrich Schlegel till Ann Jäderlund.

Upplysande och klargörande om dagens svenska lyrik av en av landets främsta litteraturvetare!Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone