Jump to content
Cover for Att leda i en komplex organisation: utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet
Isbn: 978-91-2782-429-4
Publisher: NoK Akademisk
Category:
Economics & Business
Accessible since: March 2018

E-book

Att leda i en komplex organisation: utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet

Komplexiteten i organisationer och ledaruppdrag både intresserar och irriterar alltfler. Men vad är komplexitet? Vad behöver chefer och ledare tänka på och göra?

Författarna ger exempel på hur chefer i komplexa sammanhang har hanterat de problem och dilemman som kan uppstå, till exempel tendensen att detaljplanera och styra även när medarbetares mer självständiga arbete skulle vara mer effektivt. Komplexa organisationer innebär även att chefer måste lägga kraft på att tolka och förstå organisationen. Kapitlen i denna antologi fördjupar olika aspekter av komplexitet och ledarskap, och lockar till reflektioner.

Syftet med boken är att bidra till ökad förståelse och möjliggöra en mer initierad hantering av organisatorisk komplexitet.

Att leda i en komplex organisationär skriven för chefer med erfarenhet av komplexa organisationer, men är också tänkt att kunna användas på utbildningar iledarskap på högskolenivå.

Read sample (Download)
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone