Jump to content
Cover for Martin Lamms ögonblick
Isbn: 978-91-1308-830-3
Publisher: Norstedts
Category:
Literary studies
Accessible since: March 2018

E-book

Martin Lamms ögonblick

Martin Lamm (1880-1950) var en av de ledande svenska litteraturforskarna, med en spännvidd från upplysningstidens romantiska underströmningar till det moderna dramat. Han var samtidigt en lysande föreläsare och legendarisk lärare.

Denna levnadsteckning fördjupar bilden av en skenbart robust gestalt och visar på den hyperkänslighet och de perioder av mental sjukdom som gjorde det möjligt för forskaren att förstå trasiga genier som Swedenborg och Strindberg inifrån.

Boken har formen av en essä som vill fånga liv och verk utifrån ett tjugotal belysande bilder - Martin Lamms ögonblick. Framställningen prövar att dela forskarens tidsperspektiv och se hans insats inifrån. I sin Strindbergforskning ville Lamm se genom diktarens ögon. Jag har försökt se genom Lamms.

Kjell Espmark
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone