Jump to content
Cover for Medieplanering för folkbibliotek - Objektivt, subjektivt & provokativt
Isbn: 978-91-7018-855-8
Publisher: BTJ Förlag
Category:
Literary studies
Accessible since: January 2021

E-book

Medieplanering för folkbibliotek - Objektivt, subjektivt & provokativt

Tydlighet kan vara otäckt men är nödvändigt. Bibliotekens medier är olika former för information, kunskap och upplevelser. Medier i nya format tillkommer samtidigt som de flesta av de gamla formaten fortfarande efterfrågas. För att budgeten ska räcka till alla målgruppers behov och önskemål måste bibliotekspersonalen fundera över fördelningen inom olika format, men också diskutera begreppen allsidighet, kvalitet och läsfrämjande. Att gömma sig bakom vaga formuleringar är inget bra alternativ anser författaren, som vill provocera till tydliga ställningstaganden. Här ges modeller och råd om hur man kan arbeta med folkbibliotekens medieplanering. Den inbegriper inte bara inköp och gallring utan även skyltning och uppställning. De ovana besökarna ska kunna hitta. Handfasta tips blandas med kontroversiella åsikter om genreindelningar. Mona Quick har arbetat på och besökt många bibliotek, som bibliotekarie, bibliotekschef, marknadsförare och konsult. Hon är välbekant med både praktiskt arbete och strategisk planering, och har ett mycket starkt tillgänglighetsperspektiv i dess vidaste mening.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone