Jump to content
Cover for Självhjälp för hälsoångest och hypokondri
Isbn: 978-91-8951-017-3
Publisher: Bokförlaget Upsaliensis AB
Category:
Education Philosophy Psychology Medicine & Health
Accessible since: February 2022
Narrator: Rolf Jansson
Length: 1 hour 28 minutes

Audiobook

Självhjälp för hälsoångest och hypokondri

Har du en överdriven oro för att drabbas av en allvarlig sjukdom eller har du en övertygelse om att du redan är drabbad? Letar du efter sjukdomstecken på din kropp, till exempel knölar eller lyfter du tunga saker för att se om muskelkraften har försämrats? Söker du ofta sjukdomsinformation på internet? Konsumerar du mycket mediciner? Är du beroende av att anhöriga och/eller vänner försäkrar dig om att du är frisk, men vågar inte lita på vad de säger? Söker du ofta läkare för olika kroppsliga besvär? Finns oron kvar trots medicinsk utredning och lugnande besked från sjukvårdspersonal? Är du missnöjd med läkarutredningen eller behandlingen och litar inte på att den har gått rätt till? - Du kan möjligen lida av hälsoångest, tidigare kallat hypokondri. Andra benämningar är kroppssyndrom och sjukdomsångest.

Hälsoångest innebär att ha en oro, rädsla eller ångest, i olika stor utsträckning eller latent underliggande, för att ha eller drabbas av sjukdom. Uppstår sedan en kroppslig känning kan detta tolkas som bekräftelse på att något verkligen är fel och rädslan kan eskalera eller trigga igång denna ångest ytterligare. Det kan också redan finnas något kroppsligt symtom som du uppfattar som att det är en sjukdom och du är själv övertygad om att så är fallet. Allt detta leder till oro och stress vilket i sin tur förvärrar de symtom som redan finns eller skapar nya. En ond cirkel har börjat, där övertygelsen om att du är sjuk tilltar i takt med att symtomen förstärks och ångesten ökar. Oron gäller nästan alltid allvarliga kroppsliga sjukdomar.

Orsaken kan vara att du har en oförmåga att stå ut med den osäkerhet som livet innebär. I stället söker du efter trygghet och “garantier” om hälsa. I bakgrunden kan finnas en medfödd sårbarhet, en otrygg uppväxt, ångestfyllda föräldrar eller upplevelser som skapat skräck. Du kan också ha ett påfallande stort behov av omsorg och uppmärksamhet.

Eftersom det är möjligt att drabbas av ångest och ett allvarligt medicinskt tillstånd måste medicinska problem uteslutas med en grundlig fysisk undersökning. När detta har uppnåtts är kognitiv beteendeterapi (KBT) den mest effektiva behandlingen för hälsoångest.

KBT syftar till att hjälpa dig att övervinna rädslor genom att korrigera irrationella tankar och ändra problematiska beteenden. Genom att tillägna dig ett visst tankesätt kan du lära dig att närma dig oroliga situationer på ett annat sätt och lära dig att tolerera obehag och osäkerhet.

Oavsett om du ägnar dig åt kontrollbeteenden (undersökningar av kroppen mm), försäkrande beteenden (går till läkare eller googlar mm), förebyggande beteenden (tar mycket kosttillskott eller vistas nära folk, sjukvård mm) eller undvikanden (undviker sjukhusmiljöer eller undviker fysisk träning pga. symptomen mm), kan denna ljudbok hjälpa dig att börja minska din överdrivna oro och de eventuella ohjälpsamma beteenden som du ägnar dig åt.

I denna självhjälpsbok (1 tim 28 min) genomgås vad hälsoångest är och vilken inverkan den kan ha på ditt liv, vad som väcker den, hur hälsoångest utvecklas och vad som håller den igång, hur du minskar ditt fokus på hälsosymtom och oro, hur du omvärderar ohjälpsamt hälsorelaterat tänkande, hur du minskar kontroll och sökande efter trygghet, hur du utmanar undvikande och säkerhetsbeteenden och hur du justerar hälsoregler och antaganden. Praktiska övningar ingår.

Det finns en god prognos att lindra eller bota hälsoångest med hjälp av kognitiv terapi. Dina “automatiska tankar”, som innebär att du tolkar kroppsliga symptom som allvarlig sjukdom, ifrågasätts och korrigeras. Likaså ifrågasätts och justeras dina förmodade önskemål om fullständig trygghet i livet och din eventuella önskan om att du ska kunna få någon slags ”garanti” om hälsa.

Ljudboken har producerats i samråd med leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone