Jump to content
Cover for Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret : metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt
Isbn: 978-91-8920-560-4
Publisher: Blue Publishing
Category:
Economics & Business
Accessible since: November 2022

E-book

Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret : metoder, verktyg och case med fokus på hybrid och aktivitetsbaserat arbetssätt

Arbetsplatsstrategi för det flexibla kontoret ger dig den teoretiska förståelsen och de praktiska verktygen för att skapa och implementera en arbetsplatsstrategi vid omställning till ett nytt kontor eller nytt arbetssätt.

Med utgångspunkt i den fysiska utformningen av lokalen och arbetssättet presenterar Aram Seddigh fem forskningsbaserade principer som ger stöd i vad man ska tänka på när man utformar arbetsplatsstrategier, och hur arbetet kan gå till.Tillsammans utgör de Ramverket för arbetsplatsutveckling.

I bokens första del får du en inblick i forskningsläget inom området och den framlagda teoretiska modellen ger dig fördjupad kunskap. Den senare delen presenterar en metod och en praktisk genomgång av hur du tar fram och applicerar en arbetsplatsstrategi. Bokens sista del visar hur arbetsplatsstrategier tas fram för tre organisationer med olika förutsättningar – ett IT-bolag, ett tillverkningsföretag och en publik verksamhet.

Boken fokuserar på hybrid och flexibelt arbetssätt (exempelvis aktivitetsbaserat), men metoden kan tillämpas på andra arbetssätt. Boken kan användas som kurslitteratur vid utbildning av arbetsplatsstrateger och relaterade yrken samt av arkitekter, projektledare, förändringsledare, medarbetare inom HR och fastighetsavdelningar, facility managers, fastighetskonsulter och liknande professioner som i sitt arbete fokuserar på kontorsutformning och nya sätt att arbeta.

Aram Seddigh är doktor i psykologi, legitimerad psykolog, ekonom och vd för WeOffice.eu där han bl.a. utbildar och certifierar arbetsplatsstrateger.Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone