Jump to content

E-books / Historic facsimile


Cover for Ligister
E-book

Ligister

Romanen Ligister är förlagd till den del av Stockholms Söder där ligistmentaliteten frodades som värst på 1940-talet.  Det är ingen skönmålning författaren ger av ungdomsgängen, so ...


Cover for Gruppen
E-book

Gruppen

1963 ansågs den chockerande frispråkig och såldes i miljonupplagor. Idag räknas Mary McCarthys klassiker Gruppen, om åtta nyexaminerade studiekamrater som möter ett hårdare liv i 1 ...


Cover for Alefen
E-book

Alefen

Jorge Luis Borges berömmelse vilar framför allt på två böcker, den fiktiva essäistiken i samlingarna Ficcones från 1944 och El Aleph från 1949. Först nu föreligger de i kompletta s ...


Cover for Trudi
E-book

Trudi

Trudi gavs ut 1939 och var mångsysslaren Olof Lagercrantz första och enda roman. Boken berättar om en kvinnas frambrytande psykiska sjukdom."Sin förmåga att även teckna människor v ...


Cover for Fågelropet ur dimman
E-book

Fågelropet ur dimman

"Denna bok rymmer skenbart disparata element, berättelser och uppsatser om varandra, men jag hoppas ändå att läsaren skall uppfatta den som ett helt. Den har kommit till i ett samm ...


Cover for Ingenjör Roburs Luftfärd
E-book

Ingenjör Roburs Luftfärd

Denna roman, även känd som Luftens Herre är en fascinerande historia om den mystiske uppfinnaren Robur. Han vill bygga en flygmaskin som är tyngre än luft, något som ingen utom Rob ...


Cover for Resor utan mål
E-book

Resor utan mål

1920 mönstrade Harry Martinson på motorskonerten Willy i Göteborg. Han var sexton år gammal och i sju år framöver skulle han befinna sig antingen till sjöss eller på luffen. De två ...


Cover for Svärmare och harkrank : noveller
E-book

Svärmare och harkrank : noveller

I Svärmare och harkrank strävar Harry Martinson att komma nära naturen och dess skeende, så nära som det överhuvudtaget är möjligt. Men den rymmer också filosofisk spekulation och ...


Cover for Verklighet till döds
E-book

Verklighet till döds

Under Andra världskrigets inledningsskede publicerade Harry Martinson två fritt komponerade böcker, som redovisade hans reaktioner på världsläget: Verklighet till döds (1940) och D ...


Cover for Midsommardalen : Noveller
E-book

Midsommardalen : Noveller

I Midsommardalen strävar Harry Martinson att komma nära naturen och dess skeende, så nära som det överhuvudtaget är möjligt. Men den rymmer också filosofisk spekulation och tids- o ...


Cover for Bollesagor : ur det efterlämnade materialet till Vägen till Klockrike
E-book

Bollesagor : ur det efterlämnade materialet till Vägen till Klockrike

Vägen till Klockrike (1948) är en av de stora svenska romanerna, mycket läst och älskad av många. Harry Martinson betraktade den som ett av sina viktigaste verk, och han släppte al ...


Cover for Det enkla och det svåra : Noveller
E-book

Det enkla och det svåra : Noveller

I Det enkla och det svåra strävar Harry Martinson att komma nära naturen och dess skeende, så nära som det överhuvudtaget är möjligt. Men den rymmer också filosofisk spekulation oc ...


Cover for Orlando
E-book

Orlando

Orlandos resa genom århundradena skildrar en av litteraturens mest udda och omdiskuterade huvudpersoner. Genom upphävandet av tid och kön har Virginia Woolf skrivit en roman som ti ...


Cover for Regnspiran
E-book

Regnspiran

Regnspiran är en sällsam fågel. Andra kallar den tornsvala och gläds åt dess djärva flykt. I Västerbottens obygder bär den sitt särskilda namn. Dess ödsliga skri bär hud om de stor ...


Cover for Hallarna
E-book

Hallarna

Hallarna utspelas i och kring de stora saluhallarna i Paris omkring mitten av 1800-talet. Florent har trots ett brokigt förflutet fått arbete i saluhallen, men det tar inte lång ti ...


Cover for Drottning Gåsfot
E-book

Drottning Gåsfot

"Jag har för avsikt att berätta de märkvärdiga äventyr jag upplevat. Det finns bland dem både sköna och sällsamma ting. Då jag tänker tillbaka på dem, undrar jag själv om jag icke ...


Cover for Tre kvinnor
E-book

Tre kvinnor

"Det finns en tid då livet rinner påtagligt långsammare, som om det tvekade att fortsätta eller ville ändra riktning."Robert Musil (1880-1942) gick i exil under nazismen och dog ut ...


Cover for Billy Budd
E-book

Billy Budd

"Före ångfartygens tid kunde det ibland hända i varje fall oftare då än nu att den som vandrade utmed dockorna i någon större hamnstad fick sin uppmärksamhet fångad av en grupp bro ...


Cover for Polikusjka ; Efter balen
E-book

Polikusjka ; Efter balen

"Som frun befaller! Fast det är synd om Dutlovs."Lev Tolstoj (1828-1910) var en realismens mästare och är allmänt ansedd som en av världens främsta romanförfattare. Som hans mest k ...


Cover for Jorden runt på 80 dagar
E-book

Jorden runt på 80 dagar

"Huset nr 7 vid Saville Row, Burlington Gardens den byggnad där komediförfattaren Sheridan dog 1816 beboddes 1872 av Phileas Fogg, esq."Jules Verne (1828 1905) räknas som en av ung ...


Cover for Förnuft och känsla
E-book

Förnuft och känsla

Systrarna Dashwood, bedragna på sitt arv av bror och svägerska, försöker navigera i kärleken under en tid då äktenskapet var en ekonomisk överenskommelse lika mycket som en känslom ...


Cover for Öster om lustgården
E-book

Öster om lustgården

Öster om lustgården är berättelsen om hur livet kunde te sig för en landsortslöjtnants hustru perioden 1925-1939, då många ansåg officerare sakna existensberättigande. Det är också ...


Cover for Förbrytare
E-book

Förbrytare

"Och så har jag kommit därhän, Herbert, att om jag ser mig själv i spegeln så känner jag icke igen min egen bild. Denna fula fan, som jag ser mittemot mig, denna varelse med ett an ...


Cover for Bel-Ami
E-book

Bel-Ami

Bel-Ami utspelas i 1880-talets glada och syndfulla Paris. Georges Duroy är en ung, uppblåst, hänsynslös journalist och kvinnotjusare. Han utnyttjar alla medel, inte minst rika änko ...


Cover for En fredlös på öarna
E-book

En fredlös på öarna

"Så snart hans lilla utflykt från dygdens stig lett till önskat resultat, skulle han återvända till hederns raka och smala väg."En fredlös på öarna (1896) är en berättelse om girig ...