Jump to content

E-books / Poetry


Cover for Kalla mig Noa : en dikt
E-book

Kalla mig Noa : en dikt

"Kalla mig Noa eller kalla mig något annat jag var med om den stora floden jag överlevde. Efter vattnets utplånande kraft saknar namn betydelse namnen har man för stadgans skull."S ...


Cover for Dikter
E-book

Dikter

"Det var inte detta jag kom hit för, var det? Detta är ett sätt att göra något av det."I sin diktsamling går Malte Persson på luffarstråt i språket och prövar hållfastheten hos oli ...


Cover for Det dubbla spelet : dikter
E-book

Det dubbla spelet : dikter

"Ärrig himmel över svartbränd marköver havets skifferytaSkrämda fåglar lyfter skrämda skrikflyger planlöst av och anSönderskjutna faller ropensplittrade mot strandens ängslan."Lenn ...


Cover for Fågeljägarna : diktsvit
E-book

Fågeljägarna : diktsvit

Klar var dagenfåglarna drog mot norr.Vi var trevi gick över isensköt alfågel, ejder och knipa.Svarttjärad var vår båtvi förde den med oss utvi rodde mellan isens lysande slätter.Mo ...


Cover for Grönskan : dikter
E-book

Grönskan : dikter

I friheten från tyngande bronslejonoch rustningar i järnreder vi oss här en tillfällig platsi grönskaninnan natten och vad till natten hörändå skall skrämma oss från våra platserLe ...


Cover for Dagen före plöjarens kväll : dikter
E-book

Dagen före plöjarens kväll : dikter

"Detta är dagen före plöjarens kvällnär det högsta av träden når genom himlen,och fönsterrutornahur vänder de sig inte mot en ljus horisontdär master av fartyg är synligaty havet l ...


Cover for Den stora munnen : dikter
E-book

Den stora munnen : dikter

Ett lättare sinne kom över migett lättsinnedet jag inte känt förutidag vill jag bara skriva om livetdöden blev ett ord som föll bort i hanteringenLennart Sjögrens dikter utspelar s ...


Cover for Deras ögon : dikter
E-book

Deras ögon : dikter

"Ur en tidig sommar för länge sen kommer dudu försvinner bortåt – bara solröken är kvar.Jag behöver digsom en amulett för livetoch som ett brev ur barndomen:att en sommar ändå fann ...


Cover for 4 påhitt : styckevis, skilda stilar, ordentligt ordnade, med marginal
E-book

4 påhitt : styckevis, skilda stilar, ordentligt ordnade, med marginal

"Händerna är människans första påhitt, med vilket hon skapar sitt andra, tredje, fjärde påhitt. Händerna är all lögns skapare."Åsa Maria Krafts debutbok är sorgfälligt systematisk: ...


Cover for Samisk Apollon och andra dikter
E-book

Samisk Apollon och andra dikter

I Sverige har orden lyra och ljud varit termersom under susande barrskogsår gett lyriken dess innehållnär den ute i ödemarken sett om sina sår:av trohet mot timmerspråkets förestäl ...


Cover for Vid budet att Santo Bambino di Aracoeli slutligen stulits av maffian : dikter
E-book

Vid budet att Santo Bambino di Aracoeli slutligen stulits av maffian : dikter

''Varje gång jag ska skala en lökkommer jag oundvikligt att tänka påhur jag sommaren 1972 satt i köket och ansade grönsakertillsammans med Jonathan Bordosom hälsade på oss i Lund.J ...


Cover for BORGES I : 1923–1944
E-book

BORGES I : 1923–1944

JORGE LUIS BORGES (1899–1986) är en av nittonhundra­talets mest inflytelserika och mytomspunna författare. Utgiv­ningen av Borges på svenska har varit utspridd över lång tid och fö ...


Cover for Marken
E-book

Marken

David Väyrynens debut Marken handlar om Malmfälten. Här är två stora folkrörelser fortfarande en del av kulturen och mentaliteten: den inomkyrkliga laestadianska väckelsen och den ...


Cover for Svart stad : Dikter
E-book

Svart stad : Dikter

"Jag var mull och regn,jag var mjuk lera —formlös.Men jag blev bränd till tegel,jag blev hårdoch fick formens kantiga skratt"Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översättare ...


Cover for Texter i snön : dikter
E-book

Texter i snön : dikter

"Det är du, folkliga kärlek,vällustig som en nässla doppad i mjöl.En eldsvåda härjar ljungen i dina ljumskar.Från din panna stiger myrstackens eterlukt.Dina ben liknar fattigbössor ...


Cover for Vindrosor, moteld
E-book

Vindrosor, moteld

"Det är inte ormarna som mjölkar korna,inte tornen som stjäl frukterna,inte fångarna som får vattnet att stiga,inte sädesaxet som rostar efter regnet."Artur Lundkvist (1906-1991) v ...


Cover for Liv som gräs
E-book

Liv som gräs

"Gräset arbetar outtröttligt och tvekar aldrig,det spränger sig väg eller klättrar överoch på alla hot svarar det med att växa."Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översätt ...


Cover for Naket liv : Dikter
E-book

Naket liv : Dikter

"Trottoarerna är oändliga, utan slut;vi vandrar sida vid sida;dina fotsteg viskar till mina,ditt blod sjunger, drömmer om mitt —"Artur Lundkvist (1906-1991) var författare, översät ...


Cover for Kopparkrukan : prosadikter
E-book

Kopparkrukan : prosadikter

"Kopparen vidgar sig inifrån. Av något som inte tillhör krukan men som ändå finns inne i henne rör sig nu hennes väggar. Hon är tung, hon är gjord av driven koppar. Länge har hon t ...


Cover for Ormens tid : dikter
E-book

Ormens tid : dikter

"En dag när jag satt och plockadebland gamla pappereller var det gamla kläderkom en mal upp på min handden såg på migden fällde hop vingarnaoch sadenu har vintern kommit över värld ...


Cover for Hermes kofösaren
E-book

Hermes kofösaren

"I motsats till vad man hävdat på finsmakarhållblev pastöriseringen inte slutet för Herdediktenutan i stället en vändpunkt för all ostframställningeftersom den tillåter oss att anv ...


Cover for Pastorn min far : dikter
E-book

Pastorn min far : dikter

Med Pastorn min far går Jesper Svenbro utanför den egentliga ramen till den självbiografi han inledde med Samisk Apollon och andra dikter 1993 och fortsatte med Blått (1994),Vid bu ...


Cover for Händerna lägger ner kransen : svart exlibris
E-book

Händerna lägger ner kransen : svart exlibris

Åsa Maria Kraft har här gjort en lyrisk variation på temat som vi sist läste om i prosaform: missfallet. Undertiteln är ”svart exlibris” och knyter på så sätt an till hennes bok Ex ...


Cover for I ständig hög konversation mellan jungfrurs huvuden, det sker
E-book

I ständig hög konversation mellan jungfrurs huvuden, det sker

Jungfrurna - det är huvudjungfrurna, fyra helgon som ofta avbildats i den medeltida konsten tillsammans med Maria och barnet. Runt de fyra huvudjungfrurna har genom historien bilda ...


Cover for Bevis
E-book

Bevis

Åsa Maria Krafts sjätte bok är en lyrisk spionhistoria om världens fiktioner, de som gömmer och de som avslöjar, de som koncentrerar, beväpnar och de som förflyktigas, glöms bort. ...