Jump to content

E-books / Poetry


Cover for Exlibris
E-book

Exlibris

Lika originellt och spännande som debutboken 4 påhitt från 1997 är Åsa Maria Krafts påhitt Ex Libris från året därpå. Den här gången rör det sig om en skapelseberättelse och ett my ...


Cover for Dagsedlar
E-book

Dagsedlar

Stig Dagerman publicerade över tusen dagsverser. Den första skrev han på hösten 1943, den sista lämnade han in på tidningen Arbetarens redaktion dagen före självmordet 1954. Nu pre ...


Cover for Fasti
E-book

Fasti

Fasti« är helt enkelt den romerska beteckningen för en almanacka, en förteckning över årets alla högtider. När den romerske poeten Ovidius skrev sin "Fasti" ville han ge bakgrund t ...


Cover for På spång över det som varit : Diktsamling
E-book

På spång över det som varit : Diktsamling

Flykten uppfyller världen.Men mot fallet står trotset. Ordningen i minsta fnas.Med utgångspunkt i en av författarskapets urscener – pojken, vännen som drunknade – växer Björner Tor ...


Cover for Sus
E-book

Sus

Det är inte socker,det är bensom knastrar mellantändernaSus är en diktsamling som kretsar kring grisar, om grisuppfödning, djurhållning och grisslakt – om grisen som en del i en ef ...


Cover for Namnet på Sapfos dotter  : enskilt arbete läsåret 2015-2106
E-book

Namnet på Sapfos dotter : enskilt arbete läsåret 2015-2106

Som ett kulturantropologiskt laboratorium tänker sig Jesper Svenbro scenen för sin nya diktsamling, förlagd till Sapfos Lesbos ca 600 f.Kr. Huvudpersoner är aristokratiska Sapfo, h ...


Cover for Tapeshavet
E-book

Tapeshavet

Tapeshavet är en beteckning på en postglacial strandlinjeförhöjning vid Skagerack och Kattegatt under stenåldern. Detta hav som bredde ut sig under en period av värmeökning har giv ...


Cover for Vit man
E-book

Vit man

"Det är natt i Paris och asfalten är som mjuk bomull under fötterna. Floden rinner svartgrön under broarna, gatflickorna har långa naglar, målade röda, tiggare sover på trottoarsof ...


Cover for Världens härlighet : prosadikter och andra texter följda av elegi för Pablo Neruda
E-book

Världens härlighet : prosadikter och andra texter följda av elegi för Pablo Neruda

Världens härlighet kallar Artur Lundkvist (inte utan ironi) sin bok. I visionärt uppflammande bilder gör den nedslag i historien från de äldsta våldsväldena fram till nuets teknokr ...


Cover for Ögonblick och vågor : dikter
E-book

Ögonblick och vågor : dikter

"Jag är mjuk som en sten och hård som en manet,när ni gråter vid flodstranden är jag redan på andra sidan,jag är ingenting troget, inte ens mig själv (detta försök till förstening ...


Cover for Spegel för dag och natt
E-book

Spegel för dag och natt

Spegel för dag och natt ger ett färggnistrande panorama över yttre och inre landskap, över människan som verklighet och människan som möjlighet. I reseintryck, prosadikter, novelle ...


Cover for Sirensång
E-book

Sirensång

"Vid mitten av mitt livs resabefann jag mig som i en mörk skogoch hade förlorat den rätta vägen.En man med ansikte av glattslipad stensträckte ut sin hand som en vägvisareoch jag s ...


Cover for Korsväg
E-book

Korsväg

"De torra trädens galgar hotar från klippans brant.Båten är kedjad vid sin skugga, pålen nitadgenom vattnets hinna. Vilken gud kan nu vändadet fullskrivna bladet, i översvämning dr ...


Cover for Eldtema
E-book

Eldtema

"Träden stod röda av köld under sina snökronor; järnvind rasslade i rostiga grenar. Skaror kom ur skogarna, eldade kring ekar för att himlen glödga, strök blod över barken: träd fö ...


Cover for Blått : dikter
E-book

Blått : dikter

"Blått var havet, dess skum bröts till ett smil,oemotståndligt och kilometerbrett i det långgrunda vattnet,avsevärt varmare än badvaktens 17 grader.Och långt långt där ute gick en ...


Cover for Mjuka mörkret : dikter
E-book

Mjuka mörkret : dikter

Eva Runefelts dikter är nya underbara prov på hennes förmåga att upprätta en värld inne i dikterna; en sinnligt erfaren och precist beskriven värld som läsaren får genomströmmas av ...


Cover for Jag ändrar ställning klockan tre : Dikter
E-book

Jag ändrar ställning klockan tre : Dikter

Titeln "Jag ändrar ställning klockan tre" anspelar på författarens arbete inom långtidsvården. Hälften av samlingens dikter behandlar detta tema. Förhållandet till patienterna, mån ...


Cover for Lyrsvit m.m. gnöl
E-book

Lyrsvit m.m. gnöl

"Nej mina sånger är långtifrån RENA som vatten urblåa bergSmutsiga är mina händerSmutsiga efter gamgärningenoch min blick – hyenansFör jag är tröttOrkar inte längre böka efter leva ...


Cover for Dikter mellan djur och gud
E-book

Dikter mellan djur och gud

"Försona dig aldrig med tvånget att vara människa,med tvånget att hoppas, med lyckans fångenskap.Din enda sanning är djuret som söndersliter gudenvid de gåtfullt tysta djupen av sv ...


Cover for Nedstigen ängel : Dikter
E-book

Nedstigen ängel : Dikter

Ikon (Västafrika)Sidentungsilkeshårdsammetsvildsockerbrunbommulsgulsvart och blåansiktet täckt av bladguldAvtrycket efter honomär silverlila.


Cover for Bilder ; Ordgränser
E-book

Bilder ; Ordgränser

"Tystnaden är djup och stor.Det vilda, det beska, det svidande förkunnar sin ankomst i dess blod; barnet väntar, innesluten i sin väntan som i en brinnande väv av blod. Det är fjät ...


Cover for Skuggor och speglingar : En sonettsvit
E-book

Skuggor och speglingar : En sonettsvit

... Jag såg dig speglas i min kalk med vin: ett ansikte därunder ytans röda. Din blick var klar, din mun var känsligt fin, den glödde som den skapades att glöda. Din mun var vallmo ...


Cover for Åldriga och barnsliga trakter : Dikter
E-book

Åldriga och barnsliga trakter : Dikter

"Åldriga och magnetiska augustigrässom drar sina frukter till sigSyrliga briser går genom insektersom uttunnas likt ljusetJag rasar för mycketmed glansigt, grönt runda lätenin i en ...


Cover for Dagsvers
E-book

Dagsvers

En dagsvers är en kommentartill det som nyss har skett.En snabb replik, ett syrligt svar,ett infall rätt och slätt.En nonsenssak, ett rimhopkok,som skys av Poesin.En tok som tror a ...


Cover for Sekvenser mot Omega
E-book

Sekvenser mot Omega

Göran Sonnevi har med sina diktsamlingar Oceanen och Bok utan namn, skänkt oss flödande livsberättelser som i sin visionära mångtydighet kunnat ge intryck av att vara hans avslutan ...