Jump to content

E-books / Poetry


Cover for Plocka din dag : oden i urval och översättning av Gunnar Harding och Tore Janson
E-book

Plocka din dag : oden i urval och översättning av Gunnar Harding och Tore Janson

Carpe diem! Nu återupplivas den romerske diktaren Horatius i en svensk nyöversättning för tjugohundratalet. Många av Horatius verser är så träffande att de blivit en del av det sve ...


Cover for Agadir : En dikt
E-book

Agadir : En dikt

"Hur länge varade det?tio sekunder?mer? mindre?eller ingen tid alls, tid som upphörteller förlorat sin bestämda utsträckning,kanske ett mörkt klot av komprimerad tid, laddat med bl ...


Cover for Joner : Tre sviter
E-book

Joner : Tre sviter

"Någon som liknar mignågon som liknade mig, in i det sistaså att verbet slutar gå"Katarina Frostensons diktsamling Joner från 1991 innehåller de tre sviterna "Negativ tindra", "Jun ...


Cover for Samtalet : Dikter
E-book

Samtalet : Dikter

"Rösten leker med mig. Leker ochlyssnar ej. Ärpå min rygg. Kittlar,röjer sig inte. Nej. Snittar."Katarina Frostenson är född i Stockholm 1953 och debuterade 1978 med diktsamlingen ...


Cover for Stränderna
E-book

Stränderna

"Kusten är inte klar än, det ligger grå dimma kvar över havet, sudd, som en fet hinna. Gässen väller, sprids, frasar, sugs tillbaka. Därovan blånar det, lättar och flyr -"Katarina ...


Cover for Fotspår i vattnet
E-book

Fotspår i vattnet

"Jag vet inte vad som är jag,vad som är mig i mig självoch vad som är andra,i min mun känner jag dressyrens förrädiska smak,i min tanke finns alltid dressyrens metalltråd"Artur Lun ...


Cover for Besvärjelser till tröst
E-book

Besvärjelser till tröst

"Det är något du inte finner, något du aldrig hinner,du ökar hastigheten, luften visslar förbi,tingen flyger åt alla håll, fåglar hopas i drivor,fälten skördas med en enda blick, h ...


Cover for I det gula : Tavlor, resor, ras
E-book

I det gula : Tavlor, resor, ras

"Austerlitz, höstsvarta tygsjok dränks i rännsten kattlikmjölkpaket och löv Här sjunger inte jordmen öppnar sprickor        Blixt        blixt        i stenberget!Aus-terr-litz!"Ka ...


Cover for I ett förskingrat nu : dikter
E-book

I ett förskingrat nu : dikter

Som framgår av titeln rör sig Eva Runefelts nya dikter samtidigt i tiden och rummet. Hon samtalar med Horatius och Isis, med Strindberg och det medeltida Alhambra, och med närståen ...


Cover for Augusti
E-book

Augusti

"Det tillåtna, tuktade vansinnetmed hyrplats i sömnenkan plötsligt glimma tillnågon annanstansI ljuset kan det hastigt skymtai ett ögas vatten"Eva Runefelt, född 1953, är en av de ...


Cover for En kommande tid i livet : Dikter
E-book

En kommande tid i livet : Dikter

"Genomskinligt grå vindansikten klättrar uppförde smutsgula husväggarna, kastar sig blundande utförinnanför kläder och fönstersprickorför att så fortsätta mot den uppluckrande hori ...


Cover for I djuret
E-book

I djuret

I djuret knyter an till tidigare samlingar som Åldriga och barnsliga trakter och Längs ett oavslutat ögonblick. Efter vandringen i de dödas närhet i Mjuka mörkret (1997) befinner v ...


Cover for Världen efter kommunismen : Dikter
E-book

Världen efter kommunismen : Dikter

Jag skriver tusenårsskiftesdikter där ord som troligen,kanske, delvis och möjligen är bärande bjälkar.Men det är bara för att släppa in ljuset och mörkret.Vi måste bli modigare nu ...


Cover for Skapelsen
E-book

Skapelsen

Skapelsen är ännu ofullbordad.Och det är er den hoppas på.De orden vill en av gestalterna i Kjell Espmarks nya diktsamling Skapelsen viska i sina efterkommandes drömmar. Tillsamman ...


Cover for Animalia
E-book

Animalia

Oi veljeni puu, oi siskoni heinä, oi sukuni suuri: eläimet. Animaliassa Eeva Kilpi pohtii ihmisen ja eläinten välisiä suhteita. Runoissa käsitellään luonnonsuojelun lisäksi rakkaut ...


Cover for Om dagars genomskinlighet : dikter
E-book

Om dagars genomskinlighet : dikter

Kommer en dröm och veckarvattnets yta, går enfrämling där och tänkervar någonstans,var sätta foten, det blåser uppoch löv yr ur hans människa.I Ulf Erikssons dikter ses våra dagar ...


Cover for Mörkret bland färgerna
E-book

Mörkret bland färgerna

"När du gårfinns din gest kvar, enöppning till en annan planet,genomskinlig och tät, det äratt vändas ut och inoch förbli ensam, enhändelse i tiden, därdet oerhörda rummet göms.(De ...


Cover for I förut lugna rum : dikter
E-book

I förut lugna rum : dikter

"Lugn skall jag arbeta, menvilandeVakenämnar jag hindra dem som önskar skändadikten jag omsluter, den somvet om fälten"Ulf Eriksson är född 1958 i Stockholm. Sedan debuten 1982 med ...


Cover for Pasolini i Stockholm : Dikter
E-book

Pasolini i Stockholm : Dikter

"Motorcyklarna skimrar underlövverkenMed hjälmarna kvar på sadlarna, eller hängandeslappt i händerna som sina alternativaexistenser, samlas de i enklunga där ett sista skratt cirku ...


Cover for Och dagarna är som små sekler
E-book

Och dagarna är som små sekler

Göran Greider har under tretton år delat sin tid mellan Årsta, närförort i södra Stockholm, och Dalarna, där han är chefredaktör för den oberoende socialdemokratiska tidningen Dala ...


Cover for Om honom
E-book

Om honom

Christine Falkenland, född 1967, debuterade 1991 med diktsamlingen Illusio  och etablerade sig tidigt som en av vår tids mest intressanta lyriker och prosaförfattare.När hon återvä ...


Cover for Mellan öarna i de långa sunden
E-book

Mellan öarna i de långa sunden

Jonas Modigs nya diktsamling Mellan öarna i de långa sunden rör sig mellan det naturlyriska och allmänmänskliga. Årstider kommer, vänner lämnar och det outsägliga är oss samtidigt ...


Cover for En människa tvättar sig ren i en sjö
E-book

En människa tvättar sig ren i en sjö

Om en mor och ett barn, om barndomen och frånvaron, om generationer som följer på varandra, om platser och föremål som laddats med innebörd men nu åter är tomma. I enkla, precisa, ...


Cover for Chow Chow
E-book

Chow Chow

Anna Hallbergs nya bok är vidare än de tidigare, en diktsamling i egentlig mening, men också en konsekvent fortsättning på hennes poesi. Dödsmedvetande, klang, ordens taktila sidor ...


Cover for Det ängelsgröna sakramentet
E-book

Det ängelsgröna sakramentet

Eva Kristina Olssons bok är ett slags ljusmässa. Någon stiger in i världen, genomsiktlig och ändå kroppslig. I sjungande omtagningar fräts ett namn fram, gestalter löses upp och om ...