Jump to content

E-books / Literary studies


Cover for Bellman på en timme
E-book

Bellman på en timme

Efter Henrik Langes succéer med snabbsammanfattningar av världslitteraturen i tre serierutor så har Henrik och Katarina Lange nu etablerat sig som folkbildare – för dig som har brå ...


Cover for Selma Lagerlöf på en timme
E-book

Selma Lagerlöf på en timme

Efter Henrik Langes succéer med snabbsammanfattningar av världslitteraturen i tre serierutor så har Henrik och Katarina Lange nu etablerat sig som folkbildare – för dig som har brå ...


Cover for När allt gick under. Brev i urval
E-book

När allt gick under. Brev i urval

Advokaten och politikern Marcus Tullius Cicero levde i centrum av en av världshistoriens mest dramatiska skeden. Den fem hundra år gamla romerska republiken höll på att falla för C ...


Cover for Utsikter över utländsk prosa
E-book

Utsikter över utländsk prosa

Utsikter över utländsk prosa ger en samlad översikt över den litterära utvecklingen i Förenta Staterna och Frankrike under åren efter andra världskriget. Dessutom presenteras några ...


Cover for Utflykter med utländska författare
E-book

Utflykter med utländska författare

"Denna samling av litterära studier ansluter till mina tidigare, ”Utsikter över utländsk prosa” (1959, ny utökad upplaga 1961) och ”Från utsiktstornet” (1963).[...] Av de mer än tr ...


Cover for Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur
E-book

Diktare och avslöjare i Amerikas litteratur

"I denna bok har jag eftersträvat en någorlunda fullständig framställning av den amerikanska skönlitteraturen från 1890-talet till nu. Bland de över 120 författare som medtagits åt ...


Cover for Ett, två, tre, fackbok! : Från idé till framgång
E-book

Ett, två, tre, fackbok! : Från idé till framgång

DET KAN HANDLA om lerduveskytte, vikingatiden, personlig utveckling eller en aktuell samhällsfråga. Är man intresserad av ett ämne, vill man lära sig mer om det men också dela med ...


Cover for Jungfrun och demonerna : en Karlfeldtstudie
E-book

Jungfrun och demonerna : en Karlfeldtstudie

"Det finns i Karlfeldts produktion en kontinuitet av närmast otroligt slag. Samma motiv upprepas i diktsamling efter diktsamling, fördjupas och förskönas, men förbli dock desamma. ...


Cover for Om Carol
E-book

Om Carol

Patricia Highsmiths efterord till Carol. Om Carol: Therese Belivet, 19, drömmer om att bli scenograf och jobbar extra över julen i en leksaksaffär. En dag expedierar hon en elegant ...


Cover for Jane Austens brev
E-book

Jane Austens brev

Jane Austens brev ger oss en unik insikt i romanförfattarens dagliga liv. Privata och skvallriga, observanta och avslöjande, väcker de till liv hennes familj och vänner, omgivninga ...


Cover for Atlantvind
E-book

Atlantvind

"För att icke ge denna volym en alltför avskräckande karaktär av programbok har den fått sin nuvarande neutrala titel i stället för en mera saklig som exempelvis Dynamisk modernism ...


Cover for Kan du läsa en bok?
E-book

Kan du läsa en bok?

"Denna lilla skrift tillkom hösten 1945 då jag tjänstgjorde som vanlig inkallad menig vid Försvarsstabens bildningsdetalj i Stockholm. Jag skrev på uppdrag och honorerades med hela ...


Cover for Amerikas nya författare
E-book

Amerikas nya författare

Artur Lundkvists Amerikas nya författare från 1940 är inte bara en inspirerande och upplysande genomgomgång av det tidiga 1900-talets stora amerikanske författarskap, utan också et ...


Cover for Nya lovtal
E-book

Nya lovtal

Nya lovtal är en samling tal som Per Wästberg har hållit i samband med att författare har belönats med Nobelpriset, Tranströmerspriset, Övralidspriset, Wahlström & Widstrands Wästb ...


Cover for Om Lolita
E-book

Om Lolita

Vladimir Nabokovs förord till Lolita. Om Lolita: Lolita är historien om hur den medelålders pedofilen Humbert Humbert dyrkar, exploaterar och utnyttjar den tolvåriga flickan Dolore ...


Cover for Om Lolita av Vladimir Nabokov
E-book

Om Lolita av Vladimir Nabokov

Aris Fioretos efterord till Lolita. Om Lolita: Lolita är historien om hur den medelålders pedofilen Humbert Humbert dyrkar, exploaterar och utnyttjar den tolvåriga flickan Dolores ...


Cover for Att översätta själen : en huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire till surrealismen
E-book

Att översätta själen : en huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire till surrealismen

Kjell Espmarks Att översätta själen (1975) lyfter fram ett viktigt obeaktat sammanhang i poesin från Les fleurs du mal och framåt. Det gäller att med Baudelaires ord "översätta sjä ...


Cover for Att skjuta en dront : Harriet Löwenhjelm - dikt, bild, konstnärskap
E-book

Att skjuta en dront : Harriet Löwenhjelm - dikt, bild, konstnärskap

”Tallyho, Tallyho, jag har skjutit en dront”, skrev Harriet Löwenhjelm triumferande som elev på Konstakademien. Men hon fick sluta på akademien och lyckades aldrig få sina illustre ...


Cover for Mitt i 70-talet : 15 yngre svenska författare presenteras
E-book

Mitt i 70-talet : 15 yngre svenska författare presenteras

Tom Hedlund presenterar här 15 författarskap som 1975 befann sig mitt i sin utveckling. Följande berättare och poeter behandlas:Britt Arenander, Tobias Berggren, Berit Bergström, P ...


Cover for Tretton lyriker och Fågeltruppen : uppsatser om lyrisk dikt
E-book

Tretton lyriker och Fågeltruppen : uppsatser om lyrisk dikt

"Den svenska lyriken har varit mig en krävande arbetsgivare, vilken jag emellertid utan knot har tjänstgjort hos", säger Olof Lager¬crantz i sitt förord. Ur de rika skördarna av de ...


Cover for Om James Joyces Odysseus
E-book

Om James Joyces Odysseus

Olof Lagercrantz redovisar här resultatet av flera års daglig läsning av James Joyces berömda roman Odysseus. Han har hämtat vägledning och stöd hos den livaktiga, huvudsakligen am ...


Cover for Ett år på sextiotalet
E-book

Ett år på sextiotalet

Olof Lagercrantz tillträdde sin anställning på Dagens Nyheter i januari 1951. Han blev kvar på tidningen till 1975, åren 1951-1960 som kulturchef, från 1960 som en av dess två chef ...


Cover for Till fots genom solsystemen : en studie i Edith Södergrans expressionism
E-book

Till fots genom solsystemen : en studie i Edith Södergrans expressionism

Midsommardagen 1923 dog EDITH SÖDERGRAN, 31 år gammal. Hon följdes till den sista vilan av ett tjugotal grannar i den finländska byn Raivola, och det skulle dröja innan omvärl¬den ...


Cover for Ekelunds hunger
E-book

Ekelunds hunger

I essän ''Ekelunds hunger'' tar Anders Olsson ett nytt grepp på Vilhelm Ekelunds författarskap. Utgångspunkten är Ekelunds gåtfulla övergivande av lyriken, som sammanfaller med en ...


Cover for Tvistefrågor i svensk litteraturforskning
E-book

Tvistefrågor i svensk litteraturforskning

Vad menade Biskop Thomas med frihet?Vem var Skogekär Bergbo?Har Stiernhielm skrivit Bröllopz Beswärs Ihugkommelse?Vem var Kellgrens Hilma?Vad avser Tegnér med orden "vad tron blott ...