Jump to content

E-books / Short stories


Cover for Inte vackrare än i Valparaíso
E-book

Inte vackrare än i Valparaíso

Inte vackrare än i Valparaíso är en samling sinnrikt komponerade berättelser om människor som alla är på resa i tillvaron, in i ett främmande land, en annan verklighet, en ny kropp ...


Cover for Lugna favoriter : berättelser i urval 1989-2004
E-book

Lugna favoriter : berättelser i urval 1989-2004

"Jag är inte säker på om jag kan erbjuda något av ovanstående. Den kortaste berättelsen i det här urvalet är några sidor lång, den längsta går på nästan hundra. Litteraturvärlden ä ...


Cover for Hemsökelser : fem berättelser
E-book

Hemsökelser : fem berättelser

David öppnar ett brev som innehåller en enda mening och en nyckel. Han inser att det är det sista budskapet från den kvinna han tidigare varit gift med. Johanna är ett barnhemsbarn ...


Cover for Det blå ankaret
E-book

Det blå ankaret

”I salen gick dansen; men i det halfskumma rökrummet sutto några herrar som icke dansade. De yngre hade hvita blommor i knapphålen, de äldre hade ordnar. I ett soffhörn satt en man ...


Cover for Generalkonsulns middagar
E-book

Generalkonsulns middagar

”Vår värd, den förbindlige generalkonsuln, hade nyss knackat i glaset och bedt oss vara välkomna, och hans bön mötte icke någon protest. Det är sådana böner vi böra bedja, om vi vi ...


Cover for Spelarna
E-book

Spelarna

”Ivan Glas satt vid den lilla vinstugans enda fönster och stirrade rätt ut i luften. Det började redan skymma, en gulaktig skymning, öfver det stora, folktomma torget där utanför. ...


Cover for Bästa noveller
E-book

Bästa noveller

”Låt oss fördriva en sådan här mörk kväll med historier!” – Agnes von Krusenstjerna Novellsamlingen Bästa noveller innehåller ett stort antal av Agnes von Krusenstjernas berättelse ...


Cover for Tal till bruden
E-book

Tal till bruden

Hon kommer emot mig på gräsmattan och jag tar emot henne. Vi dansar tätt intill, lugnt och stilla. Havet och kobbarna därute glittrar i solen. Den musörade björken svävar ovanför o ...


Cover for En handfull dun: novelletter
E-book

En handfull dun: novelletter

”Man förstår att människorna inte äro riktigt likadana här som annorstädes. Många anse det inte lönt att lära sig alfabetet. Man lever på kort sikt vid vulkanens fot och förlitar s ...


Cover for De övergivna : berättelser
E-book

De övergivna : berättelser

Alla de som skulle kunna hjälpa Sicilien sviker. På olika sätt. Prästen i byn saknar förmåga att komma i riktig kontakt med sina primitiva religiösa församlingsbor. Kommunisten i P ...


Cover for Gröna Lundgren och andra berättelser
E-book

Gröna Lundgren och andra berättelser

Ett urval i tolv volymer där det yppersta ur Albert Engströms slösande rika produktion har samlats i ett levande samspel av ord och bild. Ord och bild – ty det är just i sin dubbla ...


Cover for Och snön som faller
E-book

Och snön som faller

Adventsstjärnan i metall hänger i fönstret och får ljuset i rummet att bli mjukt och varmt. Mönstret reflekteras längs väggarna. Utanför fönstret singlar stora, vita snöflingor ner ...


Cover for Mer än skuggor : Noveller
E-book

Mer än skuggor : Noveller

”Alla drömmar som vi verkligen erinrar oss, som vi verkligen kan berätta om, är mellanting mellan sömndrömmar och dagdrömmar. Och detta gäller även om dem som här framlägges.”Sigfr ...


Cover for Margot med flera berättelser
E-book

Margot med flera berättelser

”I vår första ungdom, innan smärtan ännu lärt oss något om världen och vår egen vilja, leva vi helt i det vi se och höra och stå ofta tysta och förlorade i något som glimmar eller ...


Cover for Ryggen fri : noveller
E-book

Ryggen fri : noveller

"Hemma var ett avlägset då, här var ett avlägset nu. Hon hade rest i åtta månader. Platser och människor gled förbi henne utan att fastna. Hon var inte här, men det var inte för at ...


Cover for Stampen
E-book

Stampen

”Ser jag tillbaka i tiden, ner i mina uppväxtår, dyker det upp otaliga minnen av farfar. En smula olustiga somliga av dem, andra laddade med skräck som ännu har kvar något av sin s ...


Cover for En kväll som den här
E-book

En kväll som den här

Hans Gunnarsson har på kort tid mutat in ett helt eget litterärt landskap. Hans nya noveller tar form bland omisskännligt färglösa trevåningshus i förorten, bland radhuslängor och ...


Cover for Från Skåne
E-book

Från Skåne

”Där låg en glans i hennes ögon, en smidighet i hennes rörelse, som icke var spelad. Hon blev firad och observerad, men för kandidaten ägde hon knappast ett ord.” Från Skåne gavs u ...


Cover for Det mörknar över vägen
E-book

Det mörknar över vägen

”Jag drömde i denna natt, att jag hade blifvit gammal. Lefde jag ens? Jag vet det knappt. Jag hade öfverlefvat allt, som fordom var mitt lif, och jag var mera lik en skugga än en m ...


Cover for Kvinnoträdet
E-book

Kvinnoträdet

”Du kan behöva tjugofemöringen du, fattiglapp. Statunge!” (ur novellen Lärarinnan)Novellsamlingen Kvinnoträdet gavs ut första gången 1950 och utspelar sig i Jan Fridegårds mästerli ...


Cover for Sista äventyret
E-book

Sista äventyret

”Jag hade äntligen funnit min kupé och satt där i öppna fönstret och kippade efter luft. Svavellukten från dåliga kol steg tjock ur soffornas stoppning.” (ur novellen Sista äventyr ...


Cover for Över gränsen : noveller
E-book

Över gränsen : noveller

Det borde vara lätt veta vad som är falskt och vad som är äkta. Det borde vara lätt att följa sin moraliska kompass och välja rätt väg i livet. Men i samspelet mellan människor fin ...


Cover for Ställverket : noveller
E-book

Ställverket : noveller

”Ställverket är ett glashus på hög fot och med fri utsikt rest över en svart och darrande grund. Där löpa många spår samman, blanka, sjungande strängar, spända från fjärran till fj ...


Cover for Reskamraterna : noveller
E-book

Reskamraterna : noveller

”Ett gott stycke utanför Stockholm stodo en decemberkväll för många år sedan två män hukade i snöyran och stirrade på det lilla, nedisade fönstret till en obetydlig diversehandel, ...


Cover for Noveller
E-book

Noveller

”Klas pillade undan snön kring blomman och kramade betänksamt en snöboll, årets sista, som han sedan kastade på en jungfru, vilken gick förbi med en gräddflaska utanför staketet. T ...