Jump to content

E-books / Poetry


Cover for För trädets skull
E-book

För trädets skull

”Jag är sjuk av gift. Jag är sjuk av en törst,till vilken naturen icke skapade någon dryck.”Karin Boye (1900-1941) är en av de stora svenska författarna – en utpräglat tidsmedveten ...


Cover for Moln
E-book

Moln

”Se de mäktiga moln, vilkas fjärran höga topparstolta, skimrande resa sig, vita som vit snö!Lugna glida de fram för att slutligen lugnt dösakta lösande sig i en skur av svala dropp ...


Cover for Härdarna
E-book

Härdarna

”Den mätta dagen, den är aldrig störst.Den bästa dagen är en dag av törst.”Karin Boye (1900-1941) är en av de stora svenska författarna – en utpräglat tidsmedveten och politiskt ra ...


Cover for Ännu några vackra timmar
E-book

Ännu några vackra timmar

En stilla rörelse.Stilla flödet som fyller arkenmed små bokstäver.Läget avklarnatoch lidelsen på retursom en återvändande stormfågelsom brutit vingen på sina irrfärderoch nu söker ...


Cover for Dikter
E-book

Dikter

”Där är lama och lytta och döva med luroch blinda, som stappla och treva,och pucklar, som göra de sköna sin kur.Så dö de. Hur kunna de leva?”(Ur Människorna)Hjalmar Söderberg (1869 ...


Cover for Reconvalescentia : Gustaf Frödings sista diktning
E-book

Reconvalescentia : Gustaf Frödings sista diktning

Den sagan jag drömde, emedan mitt livbortflyter i svaghet likt växters,allt kött är som hö, är som säv och siv,så läses i bibeltextersbestämmande ”är” och ”var” och ”bliv”.(Ur Växt ...


Cover for Tillbaks
E-book

Tillbaks

Efter de uppmärksammade Oskyld och Kräklek fortsätter Åsa Ericsdotter utforskandet av den unga kvinnans bräckliga förhållande till kärleken och erotiken. I centrum står den omöjlig ...


Cover for Kräklek
E-book

Kräklek

Åsa Ericsdotter debuterade 1999 bara arton år gammal med den prosalyriska berättelsen Oskyld. Recensenterna skrev om en debutant med "en alldeles egen röst" och om läsning som "omö ...


Cover for Efterskörd
E-book

Efterskörd

”Hösten fick du, vintern drack du skön tills hjärtat sakta skälvde,allt blev lysande och härligt, jord och rosor, gräs och is.Över dig en evig himmel, hård men stjärnesållad välvde ...


Cover for De döda kommer från Karelen
E-book

De döda kommer från Karelen

I den fattiga och eftersatta centraleuropeiska byn Federsee städas slaktarens skjul ur och man dekorerar med vildblommor och ris. Borgmästaren håller tal för att lugna invånarna, m ...


Cover for Violencia och hennes far
E-book

Violencia och hennes far

När Violencia var liten lämnade hennes far Esra familjen. Trots att han gjort både henne och hennes mor illa sökte de förtvivlat efter honom, men utan resultat. Nu får Violencia et ...


Cover for Vitsvit
E-book

Vitsvit

I Athena Farrokhzads diktsamling Vitsvit turneras utsagor om våld och vithet, i en dialog mellan familjemedlemmar som är bundna till varandra genom revolutionens och migrationens e ...


Cover for Randfenomen
E-book

Randfenomen

Margareta rider på pantern, för att ta sig in i draken. Över väven, in bland arken tar hon sig på slingriga vägar från trehundratal till medeltid till en nära framtid (2020-tal), d ...


Cover for Stänk och flikar
E-book

Stänk och flikar

”Det är tomt, det är bränt, det är härjat och kalt, Där den låg, ligger berghällen bar, Men däröver går minnet med vinden svalt, Och det minnet är allt som är kvar.” (ur dikten Str ...


Cover for Räggler å paschaser
E-book

Räggler å paschaser

”Dä va en gutt, di kall Skenerkutt, i Västre Bogen i skogen. Dä va en bonngôbb, di kall för Strutt, där öst i Löcka i Bogen. Å där va ingen så rik sôm Strutt, å ingen fattir än Ske ...


Cover for Nya dikter
E-book

Nya dikter

”Men strunt är strunt och snus är snus,om ock i gyllne dosor, och rosor i ett sprucket krus är ändå alltid rosor.” (ur dikten Idealism och realism)Nya dikter är en diktsamling från ...


Cover for Ungdomsdikter
E-book

Ungdomsdikter

”Om gränsen de trätte och slogos, tills gränsen av blodstänk blev röd, och fästningar gåvos och togos och högt över dödsskränen ljöd: ’Hugg skurkarne sönder och samman, de strida m ...


Cover for Mene tekel
E-book

Mene tekel

"Jag ser tiden gå i en spindel över den grumliga ytan. En promenad utan eko. Jag håller inte ens andan men lyssnar. Vad som alltid förblir en nyhet är intet. Men varför är det inte ...


Cover for Översättningar
E-book

Översättningar

”Och spårvagnar ila och ångslupar gå. Hyrkuskarne svära, om näsorna blå, från kuskbockens höjd i varendaste vrå och stadsbuden lata i gathörnen stå.” (ur dikten Höst) Översättninga ...


Cover for Dikter
E-book

Dikter

Erik Johan Stagnelius (1793–1823) är den svenska romantikens huvudgestalt. Efter en barndom i prästgården i Gärdslösa på Öland studerade Stagnelius i Uppsala och Lund. Han kom till ...


Cover for Gömda land
E-book

Gömda land

”Jag drömde om svärd i natt. Jag drömde om strid i natt.” (ur Sköldmön)Glömda land gavs ut första gången 1924 och är Karin Boyes andra diktsamling efter debuten Moln (1922) . Den i ...


Cover for Nytt och gammalt : dikter
E-book

Nytt och gammalt : dikter

”En diktbok är lik skrinet med många ädla stenar och många smycken små, lik mångahanda vinet, som källaren förenar i en och samma vrå.” (ur dikten Inledningsvers) Diktsamlingen Nyt ...


Cover for Gralstänk : ett dikthäfte
E-book

Gralstänk : ett dikthäfte

”Jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få, sjung vackert, I skorrande strängar, sjung vackert om kärlek ändå.” (ur En kärleksvisa) Diktsamlingen Gralstänk gavs ...


Cover for Gitarr och dragharmonika
E-book

Gitarr och dragharmonika

”Det var dans bort i vägen på lördagsnatten, över nejden gick låten av spelet och skratten.” (ur Det var dans bort i vägen) Diktsamlingen Gitarr och dragharmonika är Gustaf Fröding ...


Cover for Vindros
E-book

Vindros

”På vart rullande däck, där blommar en rosmed en blåsande vind på vart blad,och aldrig få vindarna hem eller stad,förrn den rosen har vissnat sin kos.”Sigfrid Siwertz, 1882-1970, v ...