Jump to content

E-books / Poetry


Cover for dit. dit. hään.
E-book

dit. dit. hään.

En tredje volym av riktningar, efter med. bort. in. (2012) och mot. vidare. mot. (2014). En omfångsrik bok även denna gång, på gränsen till det oavslutade. En inledande, lång, maxi ...


Cover for Samlade dikter 1943-1997
E-book

Samlade dikter 1943-1997

”Om någon av de så kallade 40-talisterna kan sägas ha fått folkets kärlek så är det han.” Orden är Bengt Emil Johnsons och de fångar träffande den utveckling Werner Aspenström geno ...


Cover for Och morgonen redan stark och vaken omkring dig
E-book

Och morgonen redan stark och vaken omkring dig

Som titeln och rytmen i titeln antyder finns i Eva Ströms diktsamling en stark känsla av förväntan: Och morgonen redan stark och vaken omkring dig. I boken samsas urbana, berättand ...


Cover for Karkas : fem linjer
E-book

Karkas : fem linjer

Katarina Frostenson är poet, dramatiker, librettist, översättare och introduktör, men det är som lyriker vi känner henne bäst. Språket – det poetiska och musikaliska – är också hen ...


Cover for Vingårdsmannen och hans söner
E-book

Vingårdsmannen och hans söner

Aisopos fabel om Vingårdsmannen berättar om en man i vars vingård det påstås ligga en skatt begravd – om fynd i sådana vingårdar handlar dessa dikter av Jesper Svenbro: om upptäckt ...


Cover for Samlade dikter
E-book

Samlade dikter

I denna samlingssvolym finns dikter från de sju diktsamlingar Nils Ferlin gav ut. I sin diktvärld rörde han sig ofta kring teman som närhet och relationer, döden, livsåskådningsfrå ...


Cover for Rymdens vila : dikter
E-book

Rymdens vila : dikter

Rymdens vila är en diktsamling som springer ur en genomgripande händelse i författarens liv: hans fars död i cancer 1999, och diktsamlingen är också tillägnad honom. Det går som et ...


Cover for Inget andetag är det andra likt
E-book

Inget andetag är det andra likt

Dessa dikter av Jesper Svenbro inordnar sig i raden av lyriskt självbiografiska dikter som inleddes i samlingen Blått, 1994 och sedan följdes av Vid budet att Santo Bambino di Arac ...


Cover for Flamma livsstund kalla eld : dikter
E-book

Flamma livsstund kalla eld : dikter

Det är morgon, häroch i antikens värld, därsjälen blott omtalades närden skulle fly kroppen.Olika skalorråder i sinnet. Mitt brukav ordet själ är ensen och upprorisk åtbörd.I Flamm ...


Cover for Himlen och andra upptäckter : Dikter
E-book

Himlen och andra upptäckter : Dikter

Det nya bidraget till Jesper Svenbros pågående lyriska självbiografi handlar om hans muser - farmor, mor, hustru och Sapfo. Till slut uppträder Tomas Tranströmer i en Hitchcockfilm ...


Cover for Hill, Hill, Hill : Dikter
E-book

Hill, Hill, Hill : Dikter

I början på 70-talet kommer forskaramanuensen Jesper Svenbro över ett grekiskt manuskript av konstnären Carl Fredrik Hill. Först nu har han lyckats ge det en mening. Om den bravade ...


Cover for Himmel i hav
E-book

Himmel i hav

Möttes de redan i barndomen? Under en annan himmel, vid havet och rapsfälten, bokskogen, hästarna. Nu följs de åt igen, ner i underjorden. Där finns minnet efter det som är förglöm ...


Cover for Sorgen per capita : dikter
E-book

Sorgen per capita : dikter

”Så kommer det sigatt man går där bland de andra en dag och sägeratt nu är man med här, mitt i skalvet.”Denna Stockholmsskildring rör sig på solvarma gator i hemtama Södermalmskvar ...


Cover for Separator : 19 repetitioner
E-book

Separator : 19 repetitioner

I en serie repetitioner och återberättelser skildrar Ernst Brunner folket som bodde kring arbetarkåkarna i området vid Tullingesjön, överlevarna som flytt en skräckvärld av masslak ...


Cover for Mr Skylight : oratorium
E-book

Mr Skylight : oratorium

”Vi går till botten.Jag kan fartyg som andra kan hästar.Med matematisk visshet går vi till botten.”Ernst Brunner är en av våra främsta prosaister och lyriker. Han debuterade 1979 m ...


Cover for Vid oro skog : dikter i urval
E-book

Vid oro skog : dikter i urval

Ingela Strandberg debuterade för drygt 40 år sedan och har sedan dess gett ut en rad romaner och diktsamlingar, men det är lyriken som är huvudspåret i hennes författarskap. För fö ...


Cover for Blandade röster är de bästa rösterna : dikter
E-book

Blandade röster är de bästa rösterna : dikter

Att tro sig vara hänvisad till sig själv. Det är en farlig tanke.Björner Torssons nya diktsamling är mångröstad, yvig och gränslös. Den är skriven i dialog – eller gräl – med antik ...


Cover for Ekeby trafikförening : dikter
E-book

Ekeby trafikförening : dikter

Drakabygget var situationisternas högborg i norra Skåne under 50- och 60-talen. Om det ungefär samtida filosofkollektivet ”Ekeby trafikförening” i Boserup har Jesper Svenbro skrivi ...


Cover for Samlade dikter
E-book

Samlade dikter

Edith Södergran (1892-1923) är en portalgestalt i modern svensk poesi och räknas till de mest banbrytande modernisterna även i ett internationellt perspektiv. Hennes trotsiga livsk ...


Cover for Tre vägar
E-book

Tre vägar

Tre vägar är en treklöver texter på prosa som ibland övergår i dikt. De är vandringar på vägar i Europa, över stigar i förorten och i strändernas öppna natur. De rör sig i verkliga ...


Cover for Korallen
E-book

Korallen

Poeten och dramatikern Katarina Frostenson kommer med dikter som formmässigt och tematiskt knyter an till hennes båda diktsamlingar Joner (1991) och Tankarna (1994).


Cover for I tvillingarnas tecken
E-book

I tvillingarnas tecken

Poeten Eva-Stina Byggmästar vet man tack och lov aldrig var man har. I sin 15:e diktsamling överraskar hon med svarsdikter till Marilyn Monroe och Emily Dickinson. Det blir ett dju ...


Cover for Samlade dikter
E-book

Samlade dikter

Dan Anderssons dikter kretsar ständigt runt de stora livsfrågorna - kärleken och döden, lidandets mening, synd och skuld, Guds existens, den sociala nöden. Han blev aldrig en etabl ...


Cover for Det här är hjärtat
E-book

Det här är hjärtat

För första gången på 22 år utkommer en ny diktsamling av Bodil Malmsten. Det här är hjärtat utkommer den 24 mars, 2015.Det här är hjärtat ges ut av Rönnells Antikvariat och Albert ...


Cover for Tolvfingertal
E-book

Tolvfingertal

fjäderlandssålloch skalldet slyvar det som varvar det som gyllsäg, säg viI Gabriel Itkes-Sznaps debutdiktsamling Tolvfingertal anas konturerna av en våldsam familjeberättelse märkt ...